INFORMACJE

     
  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH w 2015r. dla zabudowy wielorodzinej ->>>> Czytaj  
     
  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH w 2015r. dla zabudowy jednorodzinnej ->>>> Czytaj  
     
TORUŃ BEZ AZBESTU - Program usuwania azbestu z terenu Torunia >>> Czytaj
     
  I N F O R M A C J A na temat „ strefy zamieszkania „  
     
  Czytaj w wersji Microsoft Word (doc)  
  Czytaj w wersji Acrobat Reader (pdf)  
 

 

 Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 26.02.2018 r. o godz. 18:00
 w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie porządku zebrania
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 18.12.2018 r.
3. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji
4. Omówienie odbytych spotkań
5. Spotkanie Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami Czerniewic w dniu 28.02.2018r.
6. Propozycje projektów do budżetu partycypacyjnego na 2019 r.
7. Sprawy bieżące
8. Inne sprawy - wolne wnioski
9. Rozpatrzenie propozycji zadań do realizacji w najbliższym czasie
10. Ustalenie terminu następnego spotkania
11. Zakończenie zebrania   

  
Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 18.12.2017 r. o godz. 18:15
 w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie porządku zebrania
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 20.11.2017 r.
3. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji
4. Omówienie odbytych spotkań
5. Podsumowanie roku działalności Rady Okręgu Nr 4 - V kadencji
6. Inwestycje ujęte do realizacji w Czerniewicach w budżecie miasta Torunia w 2018 roku 7. Sprawy bieżące
8. Inne sprawy - wolne wnioski
9. Rozpatrzenie propozycji zadań do realizacji w najbliższym czasie
10. Ustalenie terminu następnego spotkania
11. Zakończenie zebrania   

  
 Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 20.11.2017 r. o godz. 18:00
 w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIAA

1. Przyjęcie porządku zebrania
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 25.09.2017 r.
3. Omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem na osiedlu w Czerniewicach:
    - Znaki drogowe, lustra i bariery drogowe, itp.
    - "Strefa zamieszkania" – przepisy i różne przykłady zastosowania znaków terenie naszego miasta
    - Kamery osiedlowe – poziom wykorzystania ich przez policję i straż miejską
    - Składowisko odpadów przy ul. Włocławskiej 325 – aktualne działania prowadzące
      do jego likwidacji

    - bezpieczne ulice - sprawne latarnie, bieżące remonty nawierzchni jezdni i poboczy oraz nierówności
       nawierzchni chodników, wycinanie uschniętych drzew w pasach drogowych itp.

    - Dewastacje na placach zabaw, przystankach autobusowych, i inne zdarzenia
      tj. napisy na budynkach - graffiti, a dziko wieszane reklamy i ogłoszenia,
      miejsca zamieszkania bezdomnych na terenie naszego osiedla, itp.

    - Utrzymanie czystości i porządku - dzikie wysypiska, obowiązek mieszkańców
      sprzątania i odśnieżania, przycinanie drzew i krzewów wychodzących poza granice
      posesji, usuwanie chwastów przy krawężnikach ulic, regularne opróżnianie ulicznych
      koszy na śmieci itp.

    - Smog na osiedlu - przeciwdziałanie
    - Działania prewencyjne policji i straży miejskiej na terenie naszego osiedla – np. ulotki
      dotyczące zasad zachowania się przed wyjazdem na urlop, itp.

    - Szkolenia – np. zorganizowanie na terenie naszego osiedla kursu samoobrony dla kobiet
      „Jestem bezpieczna”  lub inne

4. Inne sprawy - wolne wnioski:
    - Prognozy budżetowe dla Czerniewic w 2018 roku
    - Wskazanie jednej osoby z naszej rady, która będzie upoważniona do podpisania umowy
       i do redagowania czerniewickiego serwisu internetowego na platformie ogólnomiejskiej UMT.

5. Rozpatrzenie propozycji zadań do realizacji w najbliższym czasie.
6. Ustalenie terminu następnego spotkania.
7. Zakończenie zebrania   
Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 25.09.2017 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie porządku zebrania
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 19.06.2017 r.
3. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji
4. Omówienie odbytych spotkań:
  - Spotkanie na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zdrojowej ws. budowy boiska wielofunkcyjnego
    (do gry w tenisa ziemnego i siatkówki)
  - Spotkanie w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMT ws. likwidacji składowiska przy
     ul. Włocławskiej 325

     oraz prowadzonych i planowanych inwestycji na terenie naszego osiedla
  - Spotkanie w Wydziale Środowiska i Zieleni w celu omówienia spraw związanych z inwestycjami
    w zieleni Propozycje projektów do realizacji na terenie Osiedla Czerniewice do ujęcia w budżecie
    Miasta Torunia na 2018 rok
5. Sprawy bieżące:
  - Przebudowa ulicy Familijnej
  - Oddanie do użytku kompleksu siłowni przy ul. Solankowej
  - Bieżące remonty urządzeń rekreacyjnych i sportowych przy ul. Zdrojowej
  - Przyjęcie przez Radę Miasta Torunia autopoprawki do zmiany projektu uchwały w budżecie miasta na 2017
  - wykonanie uzupełnienia nawierzchni na ostatnim odcinku ul. Ustronnej
  - Przebudowa peronu autobusowego linii 19 i 38 przy ul Zdrojowej od strony lasu
  - Groźny pożar w lesie znajdującym się na terenie naszego osiedla
  - Przebudowa końcówki ul. Ustronnej Wyniki głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców
    Torunia w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 rok
6. Inne sprawy - wolne wnioski
  - Przetargi na realizację zaplanowanych inwestycji na terenie Czerniewic w 2017 r.

7. Rozpatrzenie propozycji zadań do realizacji w najbliższym czasie
8. Ustalenie terminu następnego spotkania
9. Zakończenie zebrania

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 19.06.2017 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie porządku zebrania
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 24.04.2017 r.
3. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji
4. Omówienie odbytych spotkań
5. Sprawy bieżące:
  - Przyjęta uchwała RMT w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
    w rejonie ulic: Łódzkiej i Zdrojowej w Toruniu
  - Budowa siłowni i placu z urządzeniami typu New Age Fit przy ul. Solankowej
  - Remonty bieżące inwestycji drogowych na osiedlu
  - XVII Festyn Parafialny – Dyplomy Uznania dla 3. mieszkańców Czerniewic od Rady Miasta Torunia
 
    Głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców Torunia w ramach budżetu partycypacyjnego
    na 2018 rok


6. Inne sprawy - wolne wnioski
   - Przetargi na realizację zaplanowanych inwestycji na terenie Czerniewic w 2017 r.
   - Zgłaszanie wniosków do Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020
7. Ustalenie terminu następnego spotkania
8. Zakończenie zebrania 
 
Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 24.04.2017 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie porządku zebrania
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 20.02.2017 r.
3. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji
4. Omówienie odbytych spotkań:
  - Spotkanie w Urzędzie Miasta Torunia w/s utworzenia wspólnej strony internetowej dla rad okręgów
  - Spotkanie Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami Czerniewic
  - Spotkanie w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu w/s inwestycji drogowych
  - Spotkanie w Wydziale Inwestycji i Remontów UMT w/s planowanych i realizowanych inwestycji w Czerniewicach
  - Spotkanie w/s przygotowania projektów do budżetu partycypacyjnego na 2018 r.
  - Spotkanie na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Włocławskiej/Zdrojowej w/s przebudowy boiska
    do tenisa ziemnego
5. Sprawy bieżące:
  - Przebudowa ul. Matysiaków - Przebudowa przedłużenia ul. Ustronnej („ślepej” ulicy)
  - Budowa kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej w ul. Włocławskiej
  - Nasadzenie drzewek na terenie leśnym między ul. Łódzką, a ul. Matysiaków
  - Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Solankowej/Włocławskiej
  - Piknik Ekologiczny – sprzątanie osiedla
6. Inne sprawy
  - wolne wnioski
  - Dyskusja w/s przebudowy chodnika na ul. Relaksowej
7. Ustalenie terminu następnego spotkania
8. Zakończenie zebrania
Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 20.02.2017 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie porządku zebrania
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 12.12.2016 r.
3. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji
4. Omówienie odbytych spotkań:
  - Spotkanie w Toruńskich Wodociągach
  - Szkolenie umiejętności prowadzenia konsultacji społecznych on-line
  - Spotkanie członków zarządów rad okręgów w Urzędzie Miasta Torunia
5. Sprawy bieżące:
  - Cofnięta decyzja zezwolenia na zbieranie odpadów na nieruchomości przy ul. Włocławskiej 325
  - Przyjęte zadania inwestycyjne do realizacji w 2017 r na terenie naszego osiedla
  - Zakończenie budowy boiska wielofunkcyjnego na placu rekreacyjno-sportowym
     przy ul. Włocławskie/Zdrojowej
  - Wykonanie lodowiska sezonowego
  - Roboty kanalizacji deszczowej na ul. Zdrojowej na odcinku od ul. Włocławskiej do ul. Matysiaków
  - Przygotowanie projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2018
     Spotkanie Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami Czerniewic w dniu 2 marca 2017 r.
6. Inne sprawy - wolne wnioski
7. Ustalenie terminu następnego spotkania
8. Zakończenie zebrania  

 
Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 17.11.2014 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie porządku zebrania
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 15 września 2014 r.
3. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji:
    a/ zgłoszenie czerniewickich projektów do Budżetu Miasta Torunia na 2015 rok
    b/ remonty osiedlowych ulic
    c/ budowa przystanków autobusowych
    d/ likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków
    e/ monitoring f/ poszerzenie ul. Włocławskiej
    g/ inwestycje w zieleni 4. Relacja z odbytych spotkań
5. Sprawy bieżące:
    a/ otwarcie siłowni zewnętrznej
    b/ kradzieże ulicznych wpustów kanalizacyjnych
6. Inne sprawy - wolne wnioski
7. Przyjęcie zadań do realizacji w najbliższym czasie
8. Ustalenie terminu następnego spotkania
9. Zakończenie zebrania
 
Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 13.01.2014 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie propozycji porządku zebrania.
2. Odczytanie protokołu z dnia 18 listopada 2013 r.
3. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji.
4. Relacja z odbytych spotkań:
   a) w Komisariacie Policji Toruń - Podgórz
   b) w ZS Nr 34 - zakończenie kursu samoobrony dla pań
   c) w Wydziale Ochrony Ludności UMT
6. Sprawy bieżące:
   a) prace rekultywacyjne pod zasiew trawy i nasadzenie krzewów
   b) niwelacja terenu pod wykonanie lodowiska
   c) II etap utwardzenia destruktem ul. Lipnowskiej
   d) nowa organizacja linii autobusowych do Czerniewic
7. Zadania inwestycyjne ujęte do realizacji w budżecie MT na 2014 r.
8. Budżet partycypacyjny do realizacji w 2014 r.
9. Inne sprawy - wolne wnioski.
10. Przyjęcie zadań do realizacji w najbliższym czasie.
    a) przygotowanie budżet partycypacyjnego do realizacji w 2015 r.
    b) spotkanie Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami Czerniewic
    c) spotkanie w MZD i WGK UMT
11. Ustalenie terminu następnego spotkania.
12. Zakończenie zebrania.
 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 18.11.2013 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Wspomnienie o śp. ks. Leonie Ulatowskim
2. Przyjęcie protokołu z dnia 17.06.2013 r.
3. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji
2. Relacje z odbytych spotkań
6. Sprawy bieżące:
   - przekazanie do użytku inwestycji drogowych i boiska sportowego
     przy Zespole Szkół Nr 34
   - obecnie trwające remonty drogowe
   - omówienie regulaminu budżetu partycypacyjnego
   - uwagi i wnioski  w/s  projektu  organizacji  komunikacji miejskiej
   w rejonie nowego mostu drogowego
7. Inne sprawy - wolne wnioski
8. Rozpatrzenie propozycji zadań do realizacji w najbliższym czasie
9. Ustalenie terminu następnego spotkania
10. Zakończenie zebrania
 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 09.09.2013 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie propozycji porządku zebrania.
2. Odczytanie protokołu z dnia 17 czerwca 2013 r.
3. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji.
4. Relacja z odbytych spotkań
5. Zgłoszenie projektów inwestycyjnych na terenie naszego osiedla do ujęcia w budżetu
   miasta Torunia na 2014 r.
6. Sprawy bieżące:
    a) budowa ulicy Wiśniowej i Kolejowej
    b) budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS Nr 34
c) modernizacja placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zdrojowej
d) kurs samoobrony dla pań
7. Inne sprawy - wolne wnioski.
8. Przyjęcie zadań do realizacji w najbliższym czasie.
9.Ustalenie terminu następnego spotkania.
10. Zakończenie zebrania.
 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 17.06.2013 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie propozycji porządku zebrania.
2. Odczytanie protokołu z dnia 15 kwietnia 2013 r.
3. Wojciech Klabun - członek ds. opracowania modelu partycypacyjnego
    zaprezentuje prace nad projektem budżetu partycypacyjnego
4. Dzielnicowy sierżant Krzysztof Milewski przedstawi zakres działań związanych 
    z bezpieczeństwem na naszym osiedlu.
5. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji.
6. Relacja z odbytych spotkań:
    - w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMT
    - w Zespole Szkół Nr 34
7. Sprawy bieżące
8. Inne sprawy - wolne wnioski.
9. Przyjęcie zadań do realizacji w najbliższym czasie.
10.Ustalenie terminu następnego spotkania.
11. Zakończenie zebrania.
 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 15.04.2013 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie propozycji porządku zebrania
2. Odczytanie protokołu z dnia 11 lutego 2013 r.
4. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji
5. Relacja z odbytych spotkań:
    Rudak - spotkanie z Prezydentem Miasta Torunia
    Toruńskie Wodociągi – likwidacja oczyszczalni
    WŚiZ UMT – inwestycje w zieleni
    ZS Nr 34 – budowa boisk sportowych
    MZD – inwestycje drogowe
6. Sprawy bieżące
    Pilotażowy budżet partycypacyjny 2013
7. Inne sprawy - wolne wnioski
8. Przyjęcie zadań do realizacji w najbliższym czasie
9. Ustalenie terminu następnego spotkania
10. Zakończenie zebrania

 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 11.02.2013 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie propozycji porządku zebrania.
2. Odczytanie protokołu z dnia 3 grudnia 2012 r.
3. Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej w Toruniu.
4. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji.
5. Relacja z odbytych spotkań.
6. Sprawy bieżące.
7. Inne sprawy - wolne wnioski.
8. Przyjęcie zadań do realizacji w najbliższym czasie.
9. Ustalenie terminu następnego spotkania.
10. Zakończenie zebrania.


 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 03.12.2012 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie propozycji porządku zebrania.
2. Odczytanie protokołu z dnia 12 listopada 2012 r.
3. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji.
3. Relacja z odbytych spotkań:
- Wybory na Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza
na IV kadencję Rady Okręgu Nr 4, które odbyły się
w dniu 27.11.2012 r.
4. Sprawy bieżące:
- Zakończenie przebudowy ul. Wypoczynkowej.
- Wymiana ziemi pod zasiew trawy przy ul. Zdrojowej
w obrębie placu zabaw i rekreacji.
- Zasadzenie drzewek przy ul. Zdrojowej (na wysokości sklepów).
- Uzupełnienie krzewów przy ul. Gajowej.
5. Inne sprawy - wolne wnioski.
7. Przyjęcie zadań do realizacji w najbliższym czasie.
6. Ustalenie terminu następnego spotkania.
7. Zakończenie zebrania.

 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 12.11.2012 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie propozycji porządku zebrania.
2. Odczytanie protokołu z dnia 10.09.2012 r.
3. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji.
4. Relacja z odbytych spotkań.
5. Sprawy bieżące:
    - Wybory do Rady Okręgu Nr 4 – Czerniewice w dniu 18.10.2012 r.
    - Realizacja budowy ul. Wypoczynkowej.
    - Niwelacja terenu na placu rekreacyjno – sportowym pod przyszłe
      lodowisko.
6. Inne sprawy - wolne wnioski
7. Podsumowanie i zakończenie działalności III kadencji Rady Okręgu.
8. Zakończenie zebrania.

 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 10.09.2012 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie propozycji porządku zebrania.
2. Odczytanie protokołu z dnia 4.06.2012 r.
3. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji.
4. Relacja z odbytych spotkań.
5. Sprawy bieżące:
    - Propozycje inwestycyjne na terenie osiedla mieszkaniowego
      w Czerniewicach do projektu budżetu miasta Torunia na rok 2013
   - Nowe zasady powoływania Rad Okręgów.
6. Inne sprawy - wolne wnioski:
    - Konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji przyszłego targowiska
      na lewobrzeżu.
7. Ustalenie terminu następnego spotkania.
8. Zakończenie zebrania.

 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 04.06.2012 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie propozycji porządku zebrania
2. Odczytanie protokołu z dnia 16.04.2012 r.
3. Przedstawianie wysłanej i otrzymanej korespondencji
4. Relacja z odbytych spotkań:
    • Rada Miasta Torunia – konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji i zakresu
      działania rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy
    • WŚiZ – wizja lokalna w sprawie planowanych inwestycji „zielonych” na naszym osiedlu
      w bieżącym roku
    • WGK – wizja lokalna dotycząca modernizacji placu rekreacyjno-sportowego
       przy ul. Zdrojowej
5. Sprawy bieżące:
    • Ponowne pojawienie się na osiedlu uciążliwego fetoru z pobliskiej kontenerowej
      oczyszczalni ścieków
    • Akcje szczepienia psów przeprowadzonych na naszym osiedlu w br.
    • XIV Charytatywny Festyn Parafialny
    • Konkurs „Toruń Ogrodem”
6. Inne sprawy - wolne wnioski
7. Ustalenie terminu następnego spotkania
8. Zakończenie zebrania

 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 16.04.2012 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie propozycji porządku zebrania
2. Odczytanie protokołu z dnia 27.02.2012 r.
3. Przedstawianie wysłanej i otrzymanej korespondencji
4. Relacja z odbytych spotkań:
    MZD – wizja lokalna dotycząca modernizacji skrzyżowania ulic:
    Włocławskiej/Relaksowej/Zdrojowej
    WŚiZ – zakres planowanych inwestycji „zielonych” na naszym osiedlu w bieżącym roku
5. Omówienie proponowanych zmian do projektów Uchwał RMT dotyczących organizacji
    i zakresu działania Rad Okręgów – jednostek pomocniczych gminy
6. Sprawy bieżące:
    - Nowe zasady konkursu „Toruń Ogrodem”
    - XIV Charytatywny Festyn Parafialny
    - Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zdrojowej
7. Inne sprawy - wolne wnioski
8. Ustalenie terminu następnego spotkania
9. Zakończenie zebrania

 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 27.02.2012 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie propozycji porządku zebrania
2. Odczytanie protokołu z dnia 16.01.2012 r.
3. Przedstawianej wysłanej i otrzymanej korespondencji
4. Relacja z odbytych spotkań
5. Spotkanie Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego z mieszkańcami Czerniewic
    zaplanowane na dzień 5 marca br.
6. Sprawy bieżące
7. Inne sprawy - wolne wnioski
8. Ustalenie terminu następnego spotkania
9. Zakończenie zebrania

 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 07.11.2011 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie propozycji porządku zebranias
2. Odczytanie protokołu z dnia 5 września 2011 r.
3. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji
4. Relacja z odbytych spotkań
5. Sprawy bieżące
6. Inne sprawy - wolne wnioski
7. Przyjęcie zadań do realizacji w najbliższym czasie
8. Ustalenie terminu następnego zebrania

 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 06.06.2011 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34

PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie propozycji porządku zebrania
2. Odczytanie protokołu z dnia 18 kwietnia 2011 r.
3. Przeczytanie wysłanej korespondencji
4. Relacja z odbytych spotkań:
a) MZD - interwencje w sprawie aktualnie realizowanej inwestycji (II etapu) ul. Relaksowej i planowanego remontu fragmentu ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Wiśniowej do granicy miasta.
b) WŚiZ - interwencja w sprawie inwestycji związanych z wykonaniem trawników, nasadzenia drzew i krzewów.
c) Toruńskie Wodociągi - interwencja w sprawie naprawienia uszkodzonych słupów i tablic informujących o strefie ujęcia wody.
5. Sprawy bieżące:
a) Skierowanie pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy w sprawie ekranów dźwiękochłonnych
b) Zorganizować spotkanie w MZD w sprawie realizacji projektów zaplanowanych w 2011 r. Dotyczy tzw. „Osiedla Kolejowego”, ul. Romantycznej i odnogi ul. Włocławskiej na wysokości posesji nr 321.
6. Inne sprawy - wolne wnioski
7. Ustalenie terminu następnego spotkania
 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 18.04.2011 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34

PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Przyjęcie propozycji porządku zebrania
2. Odczytanie protokołu z dnia 28 lutego 2011 r.
3. Przeczytanie wysłanej i otrzymanej korespondencji
4. Relacja z odbytych spotkań:
a) MZD - w sprawie zaplanowanych inwestycji drogowych w 2011 r. i aktualnie
realizowanej ul. Relaksowej.
b) WŚiZ - w sprawie inwestycji związanych z wykonaniem trawników,
nasadzenia drzew i krzewów.
c) WGK - w sprawie ustalenia zakresu prac remontowych urządzeń
znajdujących się na placu rekreacyjno – sportowym.
5. Sprawy bieżące:
a) Wydanie opinii w sprawie nieruchomości gminnych położonych w Toruniu
przy ul. Ustronnej 15 i ul. Włocławskiej.
b) Skierowanie pismo do MZD w sprawie ustawienia barier bezpieczeństwa dla pieszych
na ul. Włocławskiej.
c) Wystosowanie pisma w sprawie aktywnego włączenia się MPO w planowany
XIII Charytatywny Festyn Parafialny.
6. Inne sprawy - wolne wnioski
7. Przyjęcie zadań do realizacji w najbliższym czasie:
8. Ustalenie terminu następnego zebrania.
 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 28.02.2011 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34

PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Odczytanie protokołu z dnia 10 stycznia 2010 r.
2. Przeczytanie wysłanej i otrzymanej korespondencji.
3. Relacja z odbytych spotkań.
4. Spotkanie Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego z mieszkańcami
5. Omówienie bieżących spraw.
6. Inne sprawy - wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu następnego zebrania.
8. Zakończenie spotkania.
 
 
 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 10.01.2011 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34

PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Odczytanie protokołu z dnia 8 listopada 2010 r.
2. Prezentacja aktualnych wyników badań hałasu i jego oddziaływanie na nasze środowisko.
    Badania przedstawi Pan Jan Jankowski Kierownik Działu Monitoringu Środowiska przy
    Wojewódzkim Inspektoracie Środowiska w Bydgoszczy, Delegatury w Toruniu. W spotkaniu
    uczestniczyć będzie Pan Szczepan Burak Dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni UMT.
3. Przeczytanie wysłanej i otrzymanej korespondencji.
4. Relacja z odbytych spotkań.
5. Omówienie bieżących spraw.
6. Inne sprawy - wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu następnego zebrania.
8. Zakończenie spotkania.
 
 
 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 08.11.2010 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34

PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Odczytanie protokołu z dnia 6 września 2010 r.

2. Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
    w rejonie ulicy Łódzkiej i Zdrojowej w Toruniu. Projekt przedstawi Pan Piotr Szulc przedstawiciel
    Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu.

3. Przeczytanie wysłanej i otrzymanej korespondencji.

4. Relacja z odbytych spotkań:
    a) Spotkanie na placu rekreacyjno-sportowym w Czerniewicach z przedstawicielami UMT -
       przekazanie od Grupy Inicjatywnej przy Radzie Okręgu Nr 4 nieruchomości przy ul. Włocławskiej
       246-248/Zdrojowej 32-36 do administrowania przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMT.
    b) MZD - spotkanie z Panem Januszem Czaplewskim kierownikiem ds. Inwestycji - omówienie
       projektowanych w tym roku ulic: Wypoczynkowej, Romantycznej, oraz wszystkich ulic tzw.
       Osiedla „Kolejowego”. Ponadto ujęcie w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2011 wykonanie
       projektu technicznego ulic: Familijnej, Matysiaków i odnogi ul. Włocławskiej na wysokości
       posesji 321.
     c) Miejska Pracownia Urbanistyczna – zaproszenie na posiedzenie Rady Okręgu w Czerniewicach
        przedstawiciela MPU w celu zaprezentowania projektu miejscowego planu zagospodarowania dla
        terenu położonego w rejonie Łódzkiej i Zdrojowej w Czerniewicach.
     d) Wydział Środowiska i Zieleni UMT – utrzymanie i utworzenie nowych terenów „zielonych”,
        nasadzenie drzew oraz możliwość zaprezentowania w najbliższym czasie wyników badań
        hałasu i jego oddziaływania na środowisko w Czerniewicach.

5. Omówienie bieżących spraw.
6. Inne sprawy - wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu następnego zebrania.
8. Zakończenie spotkania.

 
 
 
 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 07. 06.2010 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34

PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Odczytanie protokołu z dnia 12 kwietnia 2010 r.
2. Przeczytanie wysłanej i otrzymanej korespondencji.
3. Relacja z odbytych spotkań.
4. Omówienie bieżących spraw dotyczących naszego Osiedla:
a) komplikacje związane z realizacją budowy ul. Cienistej,
b) dalsze problemy związane z funkcjonowaniem osiedlowej oczyszczalni ścieków,
c) decyzja o rezygnacji Grupy Inicjatywnej z administrowania placem rekreacyjno – sportowym przy ul. Zdrojowej,
d) rozpoczęcie II etapu budowy chodnika przy ul. Włocławskiej,
e) rozstrzygnięcie przetargu I etapu budowy ul. Relaksowej,
f) zgłoszenie mieszkańców o niepokojącej inwestycji na ul. Wiśniowej,
g) Projekt budowy Bazy Marsjańskiej ?
5. Inne sprawy - wolne wnioski.
6. Ustalenie terminu następnego spotkania.
7. Zakończenie spotkania.
 
     
 
 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 12. 04.2010 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34

Obowiązywał następujący porządek zebrania:

1. Odczytanie protokołu z dnia 8 lutego 2009 r.
2. Przeczytanie wysłanej i otrzymanej korespondencji
3. Relacja z odbytych spotkań
4. Relacja ze spotkania Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami Czerniewic
5. Inne sprawy - wolne wnioski
6. Ustalenie terminu następnego spotkania
7. Zakończenie spotkania

Proponowany porządek zebrania:
Wersja w formacie Microsoft Word (.doc) >>>
Wersja w formacie Adobe Acrobat (.pdf) >>>
     
 
  Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 08.02.2010 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34
 
   
 
Obowiązywał następujący porządek zebrania:

1. Odczytanie protokołu z dnia 14 grudnia 2009 r.
2. Przeczytanie wysłanej i otrzymanej korespondencji
3. Relacja z odbytych spotkań:
a) MPU - zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
b) MZD - sprawy związane ze „strefą zamieszkania”
c) MZD - planowane inwestycje drogowe
d) TW - oczyszczalnia kontenerowa
e) WGK - brak finansowania inicjatyw lokalnych.
4. Inne sprawy - wolne wnioski
5. Ustalenie terminu następnego spotkania
6. Zakończenie spotkania
 
 
     
 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 05.10.2009 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


Obowiązywał następujący porządek zebrania:
1. Przyjęcie propozycji porządku zebrania.
2. Odczytanie protokołu z dnia 7 września 2009 r.
3. Przeczytanie wysłanej i otrzymanej korespondencji.
4. Relacja z odbytych spotkań.
5. Przyjęcie propozycji do projektu budżetu Miasta Torunia na rok 2010.
6. Inne sprawy - wolne wnioski.
7. Przyjęcie zadań do realizacji w najbliższym czasie.
8. Ustalenie terminu następnego spotkania.
9. Zakończenie spotkania.
 
 
     
     
 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 07.09.2009 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34


Obowiązywał następujący porządek zebrania:
1. Przyjęcie propozycji porządku zebrania.
2. Odczytanie protokołu z dnia 1 czerwca 2009 r.
3. Przeczytanie wysłanej i otrzymanej korespondencji.
4. Relacja z odbytych spotkań.
5. Wypracowanie stanowiska w sprawie umowy dotyczącej ubezpieczenia placu zabaw i rekreacji.
6. Propozycje do projektu budżetu Miasta Torunia na rok 2010.
7. Inne sprawy - wolne wnioski.
8. Przyjęcie zadań do realizacji w najbliższym czasie.
9. Ustalenie terminu następnego spotkania.
10. Zakończenie spotkania.
 
 
     
     
 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 01.06.2009 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34

 
 
Obowiązywał następujący porządek zebrania:
1. Przyjęcie propozycji porządku zebrania
2. Odczytanie protokołu z dnia 11 maja 2009 r.
3. Przeczytanie wysłanej i otrzymanej korespondencji
4. Relacja z odbytych spotkań
5. Dyskusja na temat zmiany kursowania linii autobusowej nr 11
6. Dyskusja w sprawie utworzenia na Osiedlu „strefy zamieszkania”
7. Inne sprawy - wolne wnioski
8. Przyjęcie zadań do realizacji w najbliższym czasie.
 
 
     
     
 

Zebranie Rady Okręgu Nr 4 odbyło się 11.05.2009 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół Nr 34

 
 
Obowiązywał następujący porządek zebrania:
1. Przyjęcie propozycji porządku zebrania
2. Odczytanie protokołu z dnia 6 kwietnia 2009 r.
3. Przeczytanie wysłanej i otrzymanej korespondencji
4. Relacja z odbytych spotkań
5. Informacje w sprawie postępu tworzenia osiedlowej strony internetowej
6. Inne sprawy - wolne wnioski
7. Przyjęcie zadań do realizacji w najbliższym czasie
 
 
     
  Treść pisma wysłanego do generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w sprawie budowy ekranów dźwiękochłonnych dla osiedla Czerniewice w Toruniu
 
     
  Wersja w formacie Microsoft Word (.doc) >>>  
  Wersja w formacie Adobe Acrobat (.pdf)  >>>  
     
  Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli Rady Okręgu Nr 4 z Dyrektorem MZD
- Andrzejem Glonkiem w dniu 13.03.2009 r.
 
 
Rada w czasie spotkania przedstawiła szereg spraw dotyczących inwestycji i remontów na osiedlu w Czerniewicach, co do których podjęte zostały następujące ustalenia:

I. INWESTYCJE w 2009 r.
1. Docelowe wykonanie nawierzchni na ul. Radosnej
    Rozpoczęcie na przełomie miesięcy – maj/czerwiec br.
2. Docelowe wykonanie łącznika między ul. Relaksowej a ul. Włocławską
    Przeprowadzona zostanie w najbliższym czasie wizja lokalna z MZD

II. REMONTY w 2009 r.
1. Remont kapitalny chodnika na ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Familijnej
    zniszczonego w czasie prac kanalizacyjnych
    Rozpoczęcie z nastaniem wiosny
2. Remont powybijanych poboczy przy ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Solankowej do ul.
    Łódzkiej
    Realizowany będzie na bieżąco
3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w starszej części Osiedla - według załączonego planu
    Przekazano plan punktów świetlnych do realizacji

III. POZOSTAŁE REMONTY
1. Uzupełnienie z kostki brukowej przy ul. Zdrojowej( na placu przy sklepach) po usuniętym słupie
    energetycznym - ok. 10 m2
    Do wykonania w najbliższym czasie
2. Wykonanie z kostki brukowej wjazdu do posesji przy ul. Zdrojowej 14 i 16 który został pominięty
    przy budowie chodnika w 2005r.
    Do wyjaśnienia – wizja lokalna
3. Poprawienie nawierzchni brukowej (wielkie kałuże) na parkingu przy kościele na ulicy
    Włocławskiej. Miejsca po drzewach należy wyrównać i wyłożyć kostką.
    Do wykonania w najbliższym czasie
4. Utwardzenie i wyrównanie ulic na tzw. Osiedlu „Kolejowym” (ul. Pszczelnej, Wiśniowej,
    Kolejowej i Miodowej.
    Sukcesywnie będzie realizowane

IV. INNE SPRAWY
1. Poprawienie znaku pionowego ograniczenia B-18 (8ton) przy ul. Włocławskiej (w okolicy bazy
    transportowej Truck Gigant).
    Do natychmiastowej realizacji

2. Poprawić nowo postawione pachołki (3 słupki metalowe) na skrzyżowaniu ul. Zdrojowej
    z ul. Matysiaków, a przede wszystkim naprawić rozjeżdżone krawężniki i częściowo
    zniszczoną kostkę brukową.
    Do wykonania w najbliższym czasie
3. Ustawienie znaków – uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu
    - na skrzyżowaniu ul. Ustronnej (przedłużenie ul. Matysiaków) z ul. Familijną
    - na skrzyżowaniu ul Familijnej z ul. Włocławską
    Rada wystąpi z pismem do MZD, oraz przedstawi swoje propozycje na spotkaniu Komisji
    Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego

4. Ustawienie znaków – ograniczenia prędkości do 40 km
   - na ul. Włocławskiej za skrzyżowaniem z ul. Zdrojową, Gajową, Ustronną i Familijną
   - Familijnej za skrzyżowaniem z ul. Ustronną (przedłużenie ul. Matysiaków)
   Czy zamiast ustawiania tylu znaków drogowych czy nie lepiej byłoby Osiedle oznakować
   kilkoma znakami „strefy zamieszkania” np. po korekcie według projektu „strefy zamieszkania”
    z 2001r.
   Rada wystąpi z pismem do MZD, oraz przedstawi swoje propozycje na spotkaniu Komisji
   Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego


5. Modernizacja skrzyżowania u zbiegu ulic Zdrojowej, Włocławskiej i Relaksowej. Konieczne jest
   poprawienie łuków jezdnych na skrzyżowaniu oraz poszerzenie fragmentu ul. Włocławskiej
   (ok.100 m) od skrzyżowania w kierunku szkoły.
   Na tym odcinku przebiega linia miejskiej komunikacji autobusowej gdzie często dochodzi
   do kolizji – przy okazji regularnie rozjeżdżane jest pobocze przeznaczone na zieleń.
   Rada wystąpi z pismem do MZD, oraz przedstawi swoje propozycje na spotkaniu Komisji
   Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego


6. Usunięcie piasku po zimie z osiedlowych ulic i chodników.
    Do realizacji w najbliższym czasie

7. Przesunięcie progu ograniczającego prędkość przy Włocławskie 275 – wystosowane pismo
    do Rady z prośbą o interwencję.
    Wystąpić z pismem do MZD

8. Działania MZD na rzecz zminimalizowania skutków oddziaływania pobliskiej autostrady
    na osiedle mieszkaniowe w Czerniewicach
    - Pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg w sprawie ekranów dźwiękochłonnych, które powinny być
    usytuowane już na samym moście autostradowym i dalej na odcinku wzdłuż osiedla
    Czerniewice aż do lasu.
    Rada wystąpi z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
    w Bydgoszczy.


9. Ustawienie na osiedlu słupów ogłoszeniowych.
    To nie jest w kompetencji MZD
 
 
     
  Dziękujemy mieszkańcom Czerniewic, którzy w dniu 26.01.2009 r. uczestniczyli w wyborach uzupełniających do Rady Okręgu nr 4.
   To dzięki zaangażowaniu Państwa mamy Radę Okręgu III kadencji. Dziękujemy za okazane nam zaufanie.
   W szczególności wyrażamy wdzięczność ks. Proboszczowi Leonowi Ulatowskiemu, który apelował do wiernych mówiąc, jak istotna dla środowiska lokalnego jest rada, zachęcał do aktywności i uczestniczenia w wyborach.
   Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że nie zawiedziemy Państwa zaufania. Będziemy starali się godnie reprezentować wspólnotę mieszkańców, aktywizować środowisko i budować więzi pomiędzy organami gminy mając na uwadze dobro Czerniewic.
 
 

Rada Okręgu nr 4 III kadencji
O/M w Czerniewicach
 

 
     
 

PIERWSZE ZEBRANIE RADY OKRĘGU NR 4
III KADENCJI 2008 - 2012
 

 
 

      W dniu 9 lutego 2009 r. odbyło się pierwsze zebranie III kadencji Rady Okręgu Nr 4
 w Czerniewicach, które zostało zwołane przez Przewodniczącego Rady Miasta Torunia.
Obecność członków Rady była pełna, tak że nie było żadnego problemu z ustaleniem quorum. 
    Po prezentacji członków Rady w obecności radnego RMT Jarosława Najberga i przedstawiciela Biura RMT Beaty Czerwonki dokonaliśmy w głosowaniu tajnym wyboru przewodniczącego Rady, którym został Wiesław Kania. Następnie przewodniczenie obradom przejął nowo wybrany przewodniczący, który ogłosił wybór na z-cę przewodniczącego i sekretarza. W wyniku tajnego głosowania zwykłą większością głosów wybraliśmy Andrzeja Szymkiewicza na z-cę przewodniczącego i Mariannę Laurentowicz na sekretarza.
     W dalszej części spotkania dyskutowaliśmy wspólnie z radnym Jarosławem Najbergiem o ważnych sprawach dotyczących naszego Osiedla. Radny obiecał włączyć się i wspierać wszelkie działania, które będą służyły mieszkańcom Czerniewic.
     Termin następnego zebrania ustalony został na dzień 2 marca br. - w poniedziałek.
 

 
 
PORZĄDEK ZEBRANIA RADY OKRĘGU NR 4 
w dniu 2.03.2009 r. o godz. 18:00 w Zespole Szkół Nr 34

  • Przyjęcie propozycji porządku zebrania
  • Odczytanie otrzymanej korespondencji
  • Relacja z odbytych spotkań
  • Przygotowanie i omówienie zagadnień dotyczących naszego osiedla na spotkanie
    z Prezydentem MT Michałem Zaleskim
  • Utworzenie strony internetowej w Czerniewicach
  • Inne sprawy
  • Wolne wnioski
  • Przyjęcie zadań do realizacji w najbliższym czasie.
 
 
 
II
I. PYTANIA RADY OKRĘGU NR 4
     do Prezdenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego na spotkanie
     z mieszkańcami naszego Osiedla w dniu 3 marca 2009 r.

     w Zespole Szkół Nr 34
 
 


1. Do budżetu miasta Torunia na rok 2009 zgłaszaliśmy między innymi wykonanie zaprojektowanej już nawierzchni ulicy Radosnej (odcinek ulicy o długości około 170 mb) i projekt oraz wykonanie nawierzchni ul. Cienistej (około 180 mb). Wykonanie tych krótkich ulic zakończyłoby temat inwestycji drogowych w centralnej części osiedla domów jednorodzinnych i zlikwidowałoby takie niekorzystne zjawisko jak nanoszenie gruntu na kołach pojazdów na ulice już wykonane. Prosimy o informację o planie w tym zakresie.

 
 
 

 
 


2. Od 2005 roku zabiegamy o uzupełnienie oświetlenia ulicznego w starszej części Osiedla (w uliczkach bocznych od ulic: Familijnej, Ustronnej i Relaksowej) i pomimo wcześniejszych deklaracji sprawa nie została sfinalizowana do dnia dzisiejszego.
Skala problemu to:
- zamontowanie 2 opraw świetlnych na istniejących słupach sieci elektrycznej
- ustawienie dodatkowych 4 słupów z 6 oprawami w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej sieci elektrycznej.
Powyższe uzupełnienie oświetlenia ma na celu poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców .

3. Wraz z zakończeniem robót związanych z kanalizacją na Osiedlu, wnioskowaliśmy o odtworzenie chodnika wzdłuż ulicy Włocławskiej na odcinku od ul. Zdrojowej do granicy miasta. Chodnik ten został zniszczony w wyniku prowadzonych prac. Pismo w tej sprawie i dokumentację zdjęciową przekazaliśmy do MZD.
Z uwagi na brak konkretnych działań, prosimy o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

4. Od wielu lat zabiegamy o poszerzenie ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Solankowej do ul. Łódzkiej co wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu lokalnym i autobusów komunikacji miejskiej. Czy możemy liczyć na jakieś działania w tym zakresie w roku bieżącym ?.

5. Do budżetu na br. zgłaszaliśmy również zadanie remontu kapitalnego ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 34 oraz dokończenie budowy boiska sportowego na terenie szkoły. Jakiej realizacji w tym zakresie możemy oczekiwać ?.

6. Z każdym rokiem pogarsza się stan techniczny nawierzchni ul. Łódzkiej na odcinku od granicy miasta w Czerniewicach do ul. Zimowej (w tym beznadziejny stan wiaduktu bez możliwości ruchu pieszego). Deklaracja poprawy w tym temacie od 2007 roku była składana przez Pana Prezydenta na początku pierwszej kadencji. Prosimy o zaprezentowanie zamierzeń w tym zakresie na rok bieżący i kolejne lata. Czy przewiduje się połączenie drogi krajowej nr 1 z nowobudowaną autostradą A 1 w Czerniewicach.

7. W związku z kontynuacją budowy autostrady A1 w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla i zgłaszanymi wnioskami w tym zakresie na poprzednich spotkaniach, prosimy o informację - czy podjęto ( i ewentualnie jakie?) działania zmierzające do ochrony mieszkańców przed emisją hałasu zwłaszcza od strony mostu autostradowego ?.

8. W wielu miejscach miasta ustawiono tablice kierunkowe do poszczególnych dzielnic i ważnych obiektów. Dlaczego w tak strategicznym miejscu jak na załączonym zdjęciu zabrakło drogowskazu do Czerniewic ?