Inwestycje na terenie Osiedla mieszkaniowego Toruń – Czerniewice przyjęte do realizacji w roku 2017

     

 

I. INWESTYCJE DROGOWE

1.  Przebudowa ul. Matysiaków
2.  Przebudowa ul. Familijnej
3.  Przebudowa drogi dojazdowej na przedłużeniu ul. Ustronnej za skrzyżowaniem
     z ul. Matysiaków (budżet partycypacyjny)
4.  Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Włocławskiej na odcinku od
     ul. Zdrojowej do ul. Ustronnej (budżet partycypacyjny)
5.  Budowa fragmentu chodnika wzdłuż ul. Włocławskiej naprzeciwko ZS Nr 34
     wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni (budżet partycypacyjny)
6.  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy
     ul. Włocławskiej na odcinku od ulicy do Łódzkiej do ul. Zdrojowej
7.  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy
     ul. Lipnowskiej na odcinku od ul. Włocławskiej do ul. Ciechocińskiej
8.  Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Włocławskiej i ul. Solankowej
9.  Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Włocławskiej i ul. Zdrojowej
10. Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Naszej
11. Przebudowa zadaszenia wiaty autobusowej przy ul. Włocławskiej
      (w pobliżu ZS Nr 34)
12. Wykonanie przy ul. Zdrojowej nawierzchni peronu autobusowego linii 19 i 38
      (naprzeciw placu rekreacyjno-sportowego od strony lasu)
      oraz wykonania przejścia dla pieszych (częściowo z budżetu partycypacyjnego)

 II. INWESTYCJE WODNO – KANALIZACYJNE

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej
   (inwestycja Toruńskich 1. Wodociągów – Kontrakt Z-2/W)
2. Budowa wodociągu w ul. Włocławskiej łączącego sieć wodociągową Czerniewic
    z siecią wodociągową Torunia
   (inwestycja Toruńskich Wodociągów – Kontrakt Z-2/W)
3. Likwidacja osiedlowej oczyszczalni wraz z budową tłoczni ścieków
    (inwestycja Toruńskich Wodociągów – Kontrakt Z-2/W)
4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zdrojowej
    (inwestycja związana z przebudową ul. Łódzkiej)


III. INWESTYCJE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 34

1. Cyklinowanie i malowanie parkietu sali gimnastycznej
2. Prace malarskie w budynku sportowym - hole i szatnie na parterze i I piętrze
3. Modernizacja instalacji w pracowni komputerowej

IV. INWESTYCJE REKREACYNO – SPORTOWE

1. Wykonanie placu zabaw u zbiegu ulic Włocławskiej/Solankowej
    (budżet partycypacyjny)
2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - grille, altanki, stół do pin-ponga
    u zbiegu ulic Włocławskiej/Solankowej (budżet partycypacyjny)
3. Wykonanie siłowni zewnętrznej u zbiegu ulic Włocławskiej/Solankowej
    (budżet partycypacyjny 2016)
4. Wykonanie urządzeń sportowych typu new age fit u zbiegu ulic
    Włocławskiej/Solankowej (budżet partycypacyjny 2016)
5. Budowa boiska do tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Włocławskiej/Zdrojowej 6. Modernizacja placu zabaw przy ZS nr 34 (III-miejsce w turnieju „Osiedla na start”)

V. INWESTYCJE INNE

1. Instalacja sprzętu ratująca życie (AED) w pobliżu kościoła
    (budżet partycypacyjny)
2. Prowadzenie osiedlowego Ośrodka Integracji dzieci, młodzieży, seniorów
    i osób niepełnosprawnych w Czerniewicach. (budżet partycypacyjny)
3. Festyn parafialny na placu przy kościele (budżet partycypacyjny)
4. Zatrudnienie instruktora na placu sportowym przy ul. Solankowej j
5. Nasadzenie drzew na terenie leśnym pomiędzy ul. Łódzką a ul. Matysiaków
6. W ramach programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
    – przy ZS Nr 34 montaż aktywnego oznakowania przejść, "kocich oczek"
    i malowanie piktogramów oraz przy skrzyżowaniu Łódzkiej i Zdrojowej
    montaż "kocich oczek".