„...O Jezu...,  żeby tak w noc Betlejemską cały świat się nad Tobą pochylił i żeby, żeby wszyscy zaniemówili w świętym zdumieniu i żeby jeden drugiemu spojrzał dziś w oczy inaczej...”.
Magdalena Ponichter/
Boże Narodzenie 2017


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy mieszkańcom Czerniewic, aby w tym błogosławionym czasie Wasze serca i domy wypełniła radość i miłość, aby atmosfera wigilijnego wieczoru i świątecznych spotkań z najbliższymi była źródłem niezapomnianych przeżyć, niosąc pokój i pojednanie.

Niech Nowy Rok 2018
opromieniony Bożym błogosławieństwem obfituje zdrowiem i pomyślnością, przyniesie wiele zrealizowanych zamierzeń i spełnionych nadziei.
 
Rada Okręgu Nr 4 Toruń-Czerniewice