Najbliższe zebranie Rady Okręgu Nr 4

odbędzie się 24.04.2017 r. o godz. 18:00

w Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Włocławskiej 327/329

 
 
PROPONOWANY  PORZĄDEK SPOTKANIA:

1. Przyjęcie porządku zebrania
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 20.02.2017 r.
3. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji
4. Omówienie odbytych spotkań:
  - Spotkanie w Urzędzie Miasta Torunia w/s utworzenia wspólnej strony internetowej dla rad okręgów
  - Spotkanie Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami Czerniewic
  - Spotkanie w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu w/s inwestycji drogowych
  - Spotkanie w Wydziale Inwestycji i Remontów UMT w/s planowanych i realizowanych inwestycji w Czerniewicach
  - Spotkanie w/s przygotowania projektów do budżetu partycypacyjnego na 2018 r.
  - Spotkanie na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Włocławskiej/Zdrojowej w/s przebudowy boiska
    do tenisa ziemnego
5. Sprawy bieżące:
  - Przebudowa ul. Matysiaków - Przebudowa przedłużenia ul. Ustronnej („ślepej” ulicy)
  - Budowa kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej w ul. Włocławskiej
  - Nasadzenie drzewek na terenie leśnym między ul. Łódzką, a ul. Matysiaków
  - Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Solankowej/Włocławskiej
  - Piknik Ekologiczny – sprzątanie osiedla
6. Inne sprawy
  - wolne wnioski
  - Dyskusja w/s przebudowy chodnika na ul. Relaksowej
7. Ustalenie terminu następnego spotkania
8. Zakończenie zebrania  
 
 
 
Szanowni Państwo,


   W dniu 22 kwietnia w sobotę od godziny 10.00 do ok. 13-tej odbędzie się II Piknik Ekologiczny "Dbamy o Czerniewice". Zapraszamy wszystkich mieszkańców Czerniewic do uczestnictwa w sprzątaniu naszego osiedla oraz wzięcia udziału w ciekawych zabawach i konkursach ekologicznych. Szczegółowy program przedstawiony jest na plakatach oraz ulotkach.

P.S. Jeżeli to możliwe prosimy o ewentualne zabranie używanych worków lub tzw. reklamówek i rękawiczek. .


Grupa Inicjatywna "Dbamy o Czerniewice"