Najbliższe zebranie Rady Okręgu Nr 4

odbędzie się 19.06.2017 r. o godz. 18:00

w Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Włocławskiej 327/329

 
 
PROPONOWANY  PORZĄDEK SPOTKANIA:

1. Przyjęcie porządku zebrania
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 24.04.2017 r.
3. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji
4. Omówienie odbytych spotkań
5. Sprawy bieżące:
  - Przyjęta uchwała RMT w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
    w rejonie ulic: Łódzkiej i Zdrojowej w Toruniu
  - Budowa siłowni i placu z urządzeniami typu New Age Fit przy ul. Solankowej
  - Remonty bieżące inwestycji drogowych na osiedlu
  - XVII Festyn Parafialny – Dyplomy Uznania dla 3. mieszkańców Czerniewic od Rady Miasta Torunia
 
    Głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców Torunia w ramach budżetu partycypacyjnego
    na 2018 rok


6. Inne sprawy - wolne wnioski
   - Przetargi na realizację zaplanowanych inwestycji na terenie Czerniewic w 2017 r.
   - Zgłaszanie wniosków do Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020
7. Ustalenie terminu następnego spotkania
8. Zakończenie zebrania